Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 8 декабря 2023 г. — 28 февраля 2024 г.

Группа 19.01.13

Пятница, 8 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ино­стран­ный язык 1 п/г Юди­на Л. В.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
312:20–13:55
12:20–13:55 Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Био­ло­гия 2 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 51
516:10–17:45
16:10–17:45 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
Суббота, 9 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Био­ло­гия 1 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
210:15–11:50
10:15–11:50 Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
312:20–13:55
12:20–13:55 Био­ло­гия 2 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
Понедельник, 11 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
210:15–11:50
10:15–11:50 Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 34
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Тру­бен­ко­ва И. А. с/з
414:25–16:00
14:25–16:00 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
Вторник, 12 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ино­стран­ный язык 2 п/г Юди­на Л. В. 26
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А. 35
414:25–16:00
14:25–16:00 Био­ло­гия 1 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 51
516:10–17:45
16:10–17:45 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
Среда, 13 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
210:15–11:50
10:15–11:50 Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
414:25–16:00
14:25–16:00 Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
Четверг, 14 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А. 35
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
516:10–17:45
16:10–17:45 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
516:10–17:45
16:10–17:45 Био­ло­гия 2 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 25
617:55–19:30
17:55–19:30 Био­ло­гия 1 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 25
Пятница, 15 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ино­стран­ный язык 1 п/г Юди­на Л. В.
210:15–11:50
10:15–11:50 Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С.
312:20–13:55
12:20–13:55 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
414:25–16:00
14:25–16:00 Био­ло­гия 2 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
516:10–17:45
16:10–17:45 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
Суббота, 16 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Био­ло­гия 1 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
210:15–11:50
10:15–11:50 Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
312:20–13:55
12:20–13:55 Био­ло­гия 2 п/г Фар­хет­ди­но­ва Ю. В.
516:10–17:45
16:10–17:45 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
617:55–19:30
17:55–19:30 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
Понедельник, 18 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
Вторник, 19 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
516:10–17:45
16:10–17:45 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
Среда, 20 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
Пятница, 22 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 53
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 53
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Био­ло­гия Фар­хет­ди­но­ва Ю. В. 53