Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 22 февраля — 30 марта 2024 г.

Группа 20.01.13

Четверг, 22 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–9:20
8:30–9:20 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 22
29:30–10:20
9:30–10:20 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 22
310:30–11:20
10:30–11:20 Фи­зи­ка 2 п/г Бе­ло­усо­ва М. А. 22
512:30–13:20
12:30–13:20 Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю.
Суббота, 24 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Об­ще­ст­во­зна­ние Него­ди­на Е. А.
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А.
516:10–17:45
16:10–17:45 Гео­гра­фия Чуч­ко­ва И. С.
617:55–19:30
17:55–19:30 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В.
Понедельник, 26 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ино­стран­ный язык 1 п/г Ки­ев­ская С. Н. 58
210:15–11:50
10:15–11:50 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 41
312:20–13:55
12:20–13:55 Об­ще­ст­во­зна­ние Него­ди­на Е. А. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Ино­стран­ный язык 2 п/г Ки­ев­ская С. Н. 58
Вторник, 27 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 41
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Чуб Д. С. с/з
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В.
Среда, 28 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Об­ще­ст­во­зна­ние Него­ди­на Е. А. 41
210:15–11:50
10:15–11:50 Био­ло­гия Смир­но­ва А. Ю. 39
312:20–13:55
12:20–13:55 Хи­мия 2 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 47
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка 1 п/г Бе­ло­усо­ва М. А. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Хи­мия 1 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
Четверг, 29 февраля
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Об­ще­ст­во­зна­ние Него­ди­на Е. А. 24
210:15–11:50
10:15–11:50 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 41
312:20–13:55
12:20–13:55 Био­ло­гия Смир­но­ва А. Ю. 23
Пятница, 1 марта
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка 2 п/г Бе­ло­усо­ва М. А. 34
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 34
312:20–13:55
12:20–13:55 Био­ло­гия Смир­но­ва А. Ю. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Кай­зер Е. В. 41
Суббота, 2 марта
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ку­ра­тор­ский час Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
516:10–17:45
16:10–17:45 Гео­гра­фия Чуч­ко­ва И. С. 32