Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 27 мая — 29 июня 2024 г.

Аудитория 24

Понедельник, 27 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50Ма­те­ма­ти­каХус­ни­ди­но­ва А. С.
312:20–13:55
12:20–13:55Ма­те­ма­ти­каХус­ни­ди­но­ва А. С.
414:25–16:00
14:25–16:00Гео­гра­фияЧуч­ко­ва И. С.
516:10–17:45
16:10–17:45Гео­гра­фияЧуч­ко­ва И. С.
617:55–19:30
17:55–19:30Гео­гра­фияЧуч­ко­ва И. С.
Вторник, 28 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50Ли­те­ра­ту­раМа­ка­ро­ва Д. Е.
312:20–13:55
12:20–13:55Ли­те­ра­ту­раМа­ка­ро­ва Д. Е.
516:10–17:45
16:10–17:45Ку­ра­тор­ский часСмир­но­ва А. Ю.
617:55–19:30
17:55–19:30Гео­гра­фияЧуч­ко­ва И. С.
Среда, 29 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05При­ро­до­поль­зо­ва­ние и охра­на окру­жа­ю­щей сре­дыМо­ро­зов С. В.
210:15–11:50
10:15–11:50При­ро­до­поль­зо­ва­ние и охра­на окру­жа­ю­щей сре­дыМо­ро­зов С. В.
312:20–13:55
12:20–13:55Хи­мияДре­мов В. С.
414:25–16:00
14:25–16:00Хи­мияДре­мов В. С.
Четверг, 30 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50Ли­те­ра­ту­раМа­ка­ро­ва Д. Е.
312:20–13:55
12:20–13:55Ли­те­ра­ту­раМа­ка­ро­ва Д. Е.
414:25–16:00
14:25–16:00Ли­те­ра­ту­раМа­ка­ро­ва Д. Е.
Пятница, 31 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05Фи­зи­каБе­ло­усо­ва М. А.
210:15–11:50
10:15–11:50
20.01.13 1 п/г
Фи­зи­каБе­ло­усо­ва М. А.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние струк­тур­ным под­раз­де­ле­ни­емПу­тин­це­ва Н. Н.
414:25–16:00
14:25–16:00ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние струк­тур­ным под­раз­де­ле­ни­емПу­тин­це­ва Н. Н.
516:10–17:45
16:10–17:45ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние струк­тур­ным под­раз­де­ле­ни­емПу­тин­це­ва Н. Н.
Суббота, 1 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50Ма­те­ма­ти­каХус­ни­ди­но­ва А. С.
312:20–13:55
12:20–13:55Ма­те­ма­ти­каХус­ни­ди­но­ва А. С.
Суббота, 8 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
617:55–19:30
17:55–19:30КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ор­га­ни­че­ская хи­мияМок­е­ров А. С.
Пятница, 14 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Суббота, 15 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
312:20–13:55
12:20–13:55КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Понедельник, 17 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Вторник, 18 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Среда, 19 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Четверг, 20 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
617:55–19:30
17:55–19:30КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Пятница, 21 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Суббота, 22 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ниеГо­ли­ков Ю. И.
Вторник, 25 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
414:25–16:00
14:25–16:00ЭК­ЗА­МЕН. Про­мыш­лен­ная эко­ло­гия, про­мыш­лен­ная ра­дио­эко­ло­гияБор­зен­ков А. В.
516:10–17:45
16:10–17:45ЭК­ЗА­МЕН. Про­мыш­лен­ная эко­ло­гия, про­мыш­лен­ная ра­дио­эко­ло­гияБор­зен­ков А. В.
617:55–19:30
17:55–19:30ЭК­ЗА­МЕН. Про­мыш­лен­ная эко­ло­гия, про­мыш­лен­ная ра­дио­эко­ло­гияБор­зен­ков А. В.
Среда, 26 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние пер­со­на­лом под­раз­де­ле­ния по пе­ре­ра­бот­ке пласт­масс и эла­сто­ме­ровВо­ро­но­ва О. И.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние пер­со­на­лом под­раз­де­ле­ния по пе­ре­ра­бот­ке пласт­масс и эла­сто­ме­ровВо­ро­но­ва О. И.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Управ­ле­ние пер­со­на­лом под­раз­де­ле­ния по пе­ре­ра­бот­ке пласт­масс и эла­сто­ме­ровВо­ро­но­ва О. И.
Четверг, 27 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
414:25–16:00
14:25–16:00ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ское про­ек­ти­ро­ва­ниеТка­чук О. В.
516:10–17:45
16:10–17:45ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ское про­ек­ти­ро­ва­ниеТка­чук О. В.
617:55–19:30
17:55–19:30ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ское про­ек­ти­ро­ва­ниеТка­чук О. В.
Суббота, 29 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ская экс­пер­ти­за, эко­ло­ги­че­ский аудитТка­чук О. В.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ская экс­пер­ти­за, эко­ло­ги­че­ский аудитТка­чук О. В.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Эко­ло­ги­че­ская экс­пер­ти­за, эко­ло­ги­че­ский аудитТка­чук О. В.