Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 10–29 июня 2024 г.

Группа 27.07.13

Понедельник, 10 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ин­фор­ма­ти­ка 1 п/г Кри­ве­ны­ше­ва А. С. 33
312:20–13:55
12:20–13:55 Ли­те­ра­ту­ра Ма­ка­ро­ва Д. Е. 23
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 4
Вторник, 11 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С.
516:10–17:45
16:10–17:45 Гео­гра­фия Чуч­ко­ва И. С. 24
617:55–19:30
17:55–19:30 Гео­гра­фия Чуч­ко­ва И. С. 24
Суббота, 15 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 25
210:15–11:50
10:15–11:50 Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 25
312:20–13:55
12:20–13:55 Хи­мия Дмит­ри­ев Е. Н. 47
516:10–17:45
16:10–17:45 Хи­мия Дмит­ри­ев Е. Н.
Понедельник, 17 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
414:25–16:00
14:25–16:00 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 25
516:10–17:45
16:10–17:45 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 25
617:55–19:30
17:55–19:30 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Ре­чиц­кая О. С. 25
Среда, 19 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Кри­ве­ны­ше­ва А. С. 35
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Кри­ве­ны­ше­ва А. С. 35
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Кри­ве­ны­ше­ва А. С. 35
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24
Четверг, 20 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
516:10–17:45
16:10–17:45 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24
617:55–19:30
17:55–19:30 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24
Пятница, 21 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Об­ще­ст­во­зна­ние Го­ли­ков Ю. И. 24