Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 27 мая — 29 июня 2024 г.

Аудитория 44

Понедельник, 27 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05
20.01.13 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50
18.07.13 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55
18.12.132 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00
18.07.13 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Вторник, 28 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
210:15–11:50
10:15–11:50Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55
18.12.132 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Среда, 29 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05
18.07.13 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55
20.01.13 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00
18.12.131 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Четверг, 30 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05
18.12.132 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50
19.01.13 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55
18.12.132 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00
18.07.13 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Пятница, 31 мая
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
312:20–13:55
12:20–13:55
27.07.11 1 п/г
ДО (Ла­бо­рант хи­ми­че­ско­го ана­ли­за). Про­из­вод­ствен­ная прак­ти­каТа­шта­но­ва А. Б.
414:25–16:00
14:25–16:00Неор­га­ни­че­ская хи­мияЖид­ко­ва Е. В.
Суббота, 1 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05
18.12.131 2 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55
18.12.131 1 п/г
Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00Ку­ра­тор­ский часКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Вторник, 11 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Пятница, 14 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Понедельник, 17 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Вторник, 18 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Среда, 19 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Четверг, 20 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Пятница, 21 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
414:25–16:00
14:25–16:00КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
516:10–17:45
16:10–17:45КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
Суббота, 22 июня
Время
Группа
ПредметПреподавательПрепод.
18:30–10:05
8:30–10:05ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.
312:20–13:55
12:20–13:55ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мияКо­ре­нев­ская Н. Ю.