Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 27 мая — 29 июня 2024 г.

Группа 19.01.12

Понедельник, 27 мая
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
210:15–11:50
10:15–11:50 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
312:20–13:55
12:20–13:55 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
414:25–16:00
14:25–16:00 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
516:10–17:45
16:10–17:45 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
617:55–19:30
17:55–19:30 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
Вторник, 28 мая
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
210:15–11:50
10:15–11:50 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
312:20–13:55
12:20–13:55 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
414:25–16:00
14:25–16:00 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
516:10–17:45
16:10–17:45 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
617:55–19:30
17:55–19:30 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
Среда, 29 мая
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
210:15–11:50
10:15–11:50 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
312:20–13:55
12:20–13:55 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 1 п/г Мед­ве­де­ва Е. А. 42
414:25–16:00
14:25–16:00 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
516:10–17:45
16:10–17:45 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
617:55–19:30
17:55–19:30 Учеб­ная прак­ти­ка (Ор­га­ни­че­ский син­тез) 2 п/г Смир­нов В. И. 42
Четверг, 30 мая
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
312:20–13:55
12:20–13:55 Пси­хо­ло­гия об­ще­ния Жан­гу­жи­но­ва О. Ю. 22
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
516:10–17:45
16:10–17:45 Рус­ский язык и куль­ту­ра речи Гон­ча­рен­ко Ю. С.
Пятница, 31 мая
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Тру­бен­ко­ва И. А.
312:20–13:55
12:20–13:55 Ин­же­нер­ная гра­фи­ка 1 п/г За­у­ши­цын А. Ф. 32
414:25–16:00
14:25–16:00 Неор­га­ни­че­ская хи­мия Жид­ко­ва Е. В. 44
516:10–17:45
16:10–17:45 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А. 4
617:55–19:30
17:55–19:30 Ку­ра­тор­ский час За­у­ши­цын А. Ф. 32
Суббота, 1 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Эко­ло­ги­че­ские ос­но­вы при­ро­до­поль­зо­ва­ния Ла­ри­на Н. В. 41
312:20–13:55
12:20–13:55 Без­опас­ность жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С. 22
Понедельник, 17 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Био­хи­мия Ко­сья­но­ва С. А. 51
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Био­хи­мия Ко­сья­но­ва С. А. 51
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Био­хи­мия Ко­сья­но­ва С. А. 51
Среда, 19 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Неор­га­ни­че­ская хи­мия Жид­ко­ва Е. В. 47
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Неор­га­ни­че­ская хи­мия Жид­ко­ва Е. В. 47
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Неор­га­ни­че­ская хи­мия Жид­ко­ва Е. В. 47
Пятница, 21 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Жма­ко О. А. 25