Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 10–29 июня 2024 г.

Группа 18.12.132

Понедельник, 10 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ли­те­ра­ту­ра Ма­ка­ро­ва Д. Е. 23
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Тру­бен­ко­ва И. А. с/з
312:20–13:55
12:20–13:55 Хи­мия 2 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
Вторник, 11 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С. 24
210:15–11:50
10:15–11:50 Ли­те­ра­ту­ра Ма­ка­ро­ва Д. Е. 24
Четверг, 13 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 47
210:15–11:50
10:15–11:50 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 47
312:20–13:55
12:20–13:55 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
Пятница, 14 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ли­те­ра­ту­ра Ма­ка­ро­ва Д. Е.
312:20–13:55
12:20–13:55 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С.
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С.
Суббота, 15 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
312:20–13:55
12:20–13:55 Гео­гра­фия Чуч­ко­ва И. С. 39
414:25–16:00
14:25–16:00 Хи­мия 1 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
Понедельник, 17 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
Среда, 19 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П.
Четверг, 20 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П.
210:15–11:50
10:15–11:50 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П.
Пятница, 21 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
414:25–16:00
14:25–16:00 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П. 35
516:10–17:45
16:10–17:45 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П. 35
617:55–19:30
17:55–19:30 ЭК­ЗА­МЕН. Ин­фор­ма­ти­ка Про­ни­на Н. П. 35