Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 8 декабря 2023 г. — 28 февраля 2024 г.

Группа 18.12.132

Пятница, 8 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И. 24
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
Суббота, 9 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ино­стран­ный язык 1 п/г Ва­си­лен­ко О. А. 26
18:30–10:05
8:30–10:05 Хи­мия 2 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
210:15–11:50
10:15–11:50 Хи­мия 1 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И. 24
Понедельник, 11 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Рус­ский язык Ма­ка­ро­ва Д. Е. 32
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Тру­бен­ко­ва И. А. с/з
312:20–13:55
12:20–13:55 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 23
617:55–19:30
17:55–19:30 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И.
Вторник, 12 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55 Хи­мия Ко­ре­нев­ская Н. Ю. 44
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
516:10–17:45
16:10–17:45 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С.
Среда, 13 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 41
210:15–11:50
10:15–11:50 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 41
516:10–17:45
16:10–17:45 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И.
617:55–19:30
17:55–19:30 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
Четверг, 14 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И. 24
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
Пятница, 15 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка 1 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И.
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
Суббота, 16 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Хи­мия 2 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50 Хи­мия 1 п/г Ко­ре­нев­ская Н. Ю.
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка 2 п/г Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П.
414:25–16:00
14:25–16:00 Ис­то­рия Го­ли­ков Ю. И.
Понедельник, 18 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Ма­ка­ро­ва Д. Е. 22
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Ма­ка­ро­ва Д. Е. 22
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Ма­ка­ро­ва Д. Е. 22
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 34
Вторник, 19 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 32
210:15–11:50
10:15–11:50 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 32
Среда, 20 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Ми­рош­ни­чен­ко Д. П. 4
Пятница, 22 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24