Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 8 декабря 2023 г. — 28 февраля 2024 г.

Группа 38.01.33

Пятница, 8 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 22
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Чуб Д. С. с/з
414:25–16:00
14:25–16:00 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С.
516:10–17:45
16:10–17:45 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С.
Суббота, 9 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А. 32
312:20–13:55
12:20–13:55 Ино­стран­ный язык 2 п/г Ва­си­лен­ко О. А. 26
Понедельник, 11 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 23
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
414:25–16:00
14:25–16:00 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С. 22
Вторник, 12 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С. 22
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 24
Среда, 13 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
312:20–13:55
12:20–13:55 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С. 22
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 41
Четверг, 14 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 Ино­стран­ный язык Ва­си­лен­ко О. А. 27
414:25–16:00
14:25–16:00 Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 22
Пятница, 15 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А.
210:15–11:50
10:15–11:50 Фи­зи­че­ская куль­ту­ра Чер­нов А. И., Чуб Д. С.
414:25–16:00
14:25–16:00 Ос­но­вы без­опас­но­сти жиз­не­де­я­тель­но­сти Шу­ст­ов М. С.
Суббота, 16 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
210:15–11:50
10:15–11:50 Ис­то­рия Него­ди­на Е. А.
Вторник, 19 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 4
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ма­те­ма­ти­ка Хус­ни­ди­но­ва А. С. 4
Четверг, 21 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Рус­ский язык Гон­ча­рен­ко Ю. С. 23
414:25–16:00
14:25–16:00 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 22
Пятница, 22 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 34
210:15–11:50
10:15–11:50 КОН­СУЛЬ­ТА­ЦИЯ К ЭК­ЗА­МЕ­НУ. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 34
Суббота, 23 декабря
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Фи­зи­ка Бе­ло­усо­ва М. А. 4